Medarbetare

Här hittar du våra medarbetare, presenterade i bokstavsordning på efternamn. Förutom kontaktuppgifter hittar du också mer information om respektive medarbetare genom att klicka på Läs mer-länken. Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ingeborg Bjerlestam

Ingeborg Bjerlestam

Advokat

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Ingeborg

Född: 1985
Utbildning: Jur kand 2011, Uppsala Universitet.

Ingeborg var Erasmusstipendiat under ett utbytesår vid Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland.

Studier i tyska i Uppsala och Berlin.

Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2016.

Ingeborg har fullgjort notarietjänstgöring vid Blekinge tingsrätt. Hon har också arbetat som beredningsjurist vid tingrätten i Halmstad.

Ingeborg anställdes vid byrån i mars 2014 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Förutom svenska och engelska, talar Ingeborg även tyska.

Agnes Brynje

Agnes Brynje

Biträdande jurist

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Agnes

Född: 1991
Utbildning: Juristexamen 2017, Uppsala Universitet

Agnes har gjort sin uppsatspraktik på Advokatfirman Althin i Stockholm. Dessförinnan var Agnes sommarnotarie på Advokatfirman Southlaw i Malmö. Hon har dessutom haft uppdrag som juridisk rådgivare för Juristresursen i Uppsala samt som mentor för nya juriststudenter via Juridiska Studierådet i Uppsala.

Agnes anställdes vid byrån i augusti 2017 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Förutom svenska och engelska, talar Agnes även franska.

Johannes Dahlkvist

Johannes Dahlkvist

Ekonomi

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Johannes

Född: 1979
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, 2005, Örebro universitet.

Johannes kommer närmast från ÖSK Elitfotboll AB där han arbetat som ekonomiansvarig.

Han har också arbetat inom VarnerGruppen.

Johannes anställdes vid byrån i juli 2012 som ekonomiansvarig. Han utvecklar också byråns ekonomiska rutiner och processer.

Lars Dominicus

Lars Dominicus

Advokat

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Lars

Född: 1983
Utbildning: Uppsala universitet, jur kand 2010.
Örebro universitet, rättsvetenskap och handelsrätt med internationell inriktning.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2017

Lars har fullgjort notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt.

Efter avslutad examen arbetade Lars som konsult vid JP Infonet Förlag AB med att skapa och underhålla kundanpassade lagbevakningstjänster.

Lars anställdes vid byrån i april 2013 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Johan Frih

Johan Frih

Advokat, Partner

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Johan

Född: 1973
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 2000.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 2005.

Johan har fullgjort notarietjänstgöring vid Karlskoga tingsrätt.

Han anställdes vid advokatbyrån i mars 2002 och här arbetar han i huvudsak med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Han håller även kurser inom arvsrätt, bland annat på Uppsala universitet och för LRF och Exlibro AB.

Helena Hytting

Helena Hytting

Advokat

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Helena

Född: 1964
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1989.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1997.

Efter avlagd examen arbetade Helena på SEB:s notariat- och skatteavdelning innan hon efter domstolspraktik och en kortare period hos kronofogdemyndigheten började på advokatbyrån 1991.

Helena har under hela sin tid på byrån huvudsakligen arbetat med arvsfrågor och har särskilt inriktat sig på skatterättslig problematik i samband därmed.

Lina Kitti

Lina Kitti

Advokat, Partner

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Lina

Född: 1983
Utbildning: Jur kand 2007, Uppsala universitet. Fördjupning i internationell rätt vid University of Alberta, Kanada. Linas uppsats, Konflikten mellan överflyttning av barn och barnets bästa – En studie om tillämpningen av 1980 års Haagkonvention om olovligt bortförande av barn, vann Uppsalajuristernas Alumnistiftelses pris för bästa examensarbete 2008.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 2016.

Efter praktik vid Utrikesdepartementet och vid Sveriges generalkonsulat i New York arbetade Lina en kortare tid vid Migrationsverket i Uppsala för att därefter arbeta vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Lina har även arbetat vid den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg med svenska klagomål inom ramen för Europakonventionen.

Närmast kommer hon från Barn- och elevombudet, Skolinspektionen.

I augusti 2012 anställdes Lina vid byrån och arbetar sedan dess med arvsrätt och våra andra familjerättsliga verksamhetsområden.

Torgny Lebenberg

Torgny Lebenberg

Advokat, Partner

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Torgny

Född: 1943
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1968.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1982, International Bar Association.

Efter domstolspraktik och en kortare period hos kronofogdemyndigheten arbetade Torgny på Kammarkollegiet
där hans inriktning på arvsfrågor grundlades. Därefter följde några års arbete på regeringskansliet.

Han startade den egna verksamheten 1980 och har sedan dess haft arvsrätt som sin huvudsakliga inriktning.

Victoria Levén

Victoria Levén

Reception

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Victoria

Född: 1991
Utbildning:
 Samhällsvetenskap, kultur- och konsthistoria, Värmdö gymnasium.

Utbildning för kabinpersonal inklusive grundläggande säkerhets- och Aero Medical-utbildning.

Victoria började på byrån i augusti 2013 och kommer från en rad olika arbeten inom sälj- och serviceyrken. Hon har arbetat i bolag inom flygbranschen såväl som med Sveriges ledande vinimportörer.

På Lebenberg Advokatbyrå arbetar Victoria som administrativ assistent och receptionist och har daglig kontakt med både våra klienter och leverantörer.

Peder Lundgren

Peder Lundgren

Advokat

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Peder

Född: 1983
Utbildning: Jur kand 2009, Uppsala universitet.
Tysk skatterätt, bolagsrätt och internationell handelsrätt vid universitetet i Heidelberg, Tyskland.

Företagsekonomi med inriktining mot redovisning vid Uppsala universitet.

Medlemskap: Sveriges Advokatsamfund 2014.

Efter avlagd examen har Peder arbetat vid Deloitte med rådgivning kring svensk och internationell individbeskattning.

Peder anställdes vid byrån i januari 2012 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga områden med särskilt fokus på skatterättsliga frågor.

Peder talar, utöver engelska och svenska, även tyska.

Heléne Nordin

Heléne Nordin

Administration

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Heléne

Född: 1964
Utbildning: Marknadsekonomi, Påhlmans Handelsinstitut.
Engelska, Stockholms universitet.

Heléne började på byrån i maj 2009 och kommer med flerårig erfarenhet från administrativa tjänster inom konsultvärlden.

Hon har arbetat i mindre bolag såväl som i stora internationella koncerner samt som konsult i egen regi med inriktning på administration och ekonomi.

På Lebenberg Advokatbyrå arbetar hon främst som administrativt stöd till byråns jurister och har även många leverantörskontakter.

Jonna Nordkvist

Jonna Nordkvist

Reception

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Jonna

Född: 1989
Utbildning: Socionom, Lunds universitet

Jonna anställdes på byrån i december 2016 efter att tidigare ha arbetat inom äldrevård, skola och socialtjänst.

På Lebenberg Advokatbyrå arbetar Jonna som receptionist och administrativ assistent och har daglig kontakt med såväl klienter som leverantörer.

 

Viktor Sultan

Viktor Sultan

Advokat

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Viktor

Född: 1984
Utbildning: Jur kand 2011, Göteborgs universitet.

Ekonomie magister med huvudområdet Intellectual Capital Management, Göteborgs universitet.

Viktor har fullgjort notarietjänstgöring vid Gotlands tingsrätt.

Viktor anställdes vid byrån i februari 2014 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttliga verksamhetsområden.

Gabriella Söderblom

Gabriella Söderblom

Advokat, Managing Partner

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Gabriella

Född: 1968
Utbildning: Stockholms universitet, jur kand 1992.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund 1997.

Efter tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt började Gabriella 1994 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå
där hon arbetade med affärsjuridik, särskilt företagsöverlåtelser och tvister.

När Gabriella gick över till Lebenberg 1999 fortsatte hon huvudsakligen med affärsjuridiska uppdrag. Sedan tio år tillbaka har Gabriella dock ändrat sin inriktning till arvsrätt och våra övriga privaträttsliga verksamhetsområden.

Mikaela Wallner

Mikaela Wallner

Advokat

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Mikaela

Född: 1988
Utbildning: Juristexamen 2014, Uppsala Universitet.
Medlemskap: Sveriges advokatsamfund, 2017.

Mikaela har arbetat som sommarnotarie och haft uppsatspraktik på advokatfirman Lindberg & Saxon.

Hon har även varit golfinstruktör och säljare.

Mikaela anställdes vid byrån i april 2014 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga områden.

Max Freire Zetterström

Max Freire Zetterström

Biträdande jurist

E-post
08-661 14 14

Läs mer om Max

Född: 1991
Utbildning: Juristexamen 2017, Uppsala Universitet

Max kommer närmast från Försäkringskassan där han arbetat som personlig handläggare gällande sjukförsäkring. Han har även haft olika praktik- och sommarnotarietjänster, bl a på Synch Advokat AB, Kronofogdemyndigheten och Stockholms tingsrätt.

Max anställdes vid byrån i september 2017 och arbetar med arvsrätt och våra övriga privaträttsliga områden.