Verksamhetsområden

Vi fokuserar vår verksamhet på ett begränsat antal rättsområden. Vår kärnverk­samhet är den svenska och inter­nationella arvsrätten och advokatbyråns erfarenhet inom detta område är mycket omfattande.

I nära samband med vår huvudsakliga verksamhetsinriktning, arvsrätten, står det som vi kallar den ekonomiska familjerätten. Vi åtar oss därför även uppdrag inom alla de civilrättsliga frågeställningar som har att göra med familjerelatio­ner.

Utöver uppdrag inom områdena arvsrätt och familjerätt åtar vi oss gärna andra uppdrag av förmögenhetsrättslig karaktär, särskilt där vår kunskap och erfarenhet inom arvs- och familjerätten kan komma till nytta eller utvecklas.

Läs gärna mer om våra verksamhetsområden med hjälp av länkarna nedan.